ZUS czy KRUS?

  |   Porady

Nowy przedsiębiorca to ogromne wyzwanie. Gonitwa za utrzymaniem się na rynku. Praca to nie wszystko, na etacie jesteśmy obojętni na opłacanie podatków czy innych zobowiązań wobec państwa, sytuacja ulega diametralnej zmianie w momencie gdy zaczynamy pracować na własny rachunek. Nowi przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek w ZUSìe, jednak mogą oni skorzystać z wielu ulg, jak chociażby ulga na start, a w późniejszym czasie z preferencyjnych składek.

Zgodnie z prawem po upływie 6, a kolejno 24 miesięcy, według wyżej podanych ulg musi przestawić się na ZUS w pełnej wysokości. Warto zwrócić uwagę, że każdego kolejnego roku wysokość składek wzrasta, nie jest to korzystne postępowanie w przypadku przedsiębiorstw o niezbyt wysokim dochodzie. W obecnej chwili przedsiębiorcy nie mają zbyt dużego wyboru, na rynku funkcjonuje ZUS, a w niektórych przypadkach może pojawić się KRUS, który cieszy się dużo mniejszymi składkami.

ZUS a może Ty masz szansę na KRUS?

Zacznijmy od początku, czym właściwie jest magiczny skrót ZUS, rozwijając symboliczne litery otrzymujemy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z prawnego punktu jest to jednostka organizacyjna, której celem jest działalność w obszarze ubezpieczeń społecznych. Czy wiesz kto musi zgłosić się do ZUS? W obecnej chwili w Polsce ubezpieczeniem tym są prawie wszyscy Polacy, którzy pracują zarobkowo. Jednakże to nie wszystko, wśród ubezpieczonych znajdują się także osoby, które pracują na umowę zlecenie, umowę agencyjną czy też o świadczenie usług, osoby, które prowadzą pozarolnicze przedsiębiorstwo, a także każdy kto pracuje z duchownym. Sporą grupę stanowią także rodzice, którzy pobierają zasiłek macierzyński, a także osoby wychowujące dzieci korzystające z urlopu wychowawczego. Ostatnią grupą są ludzie ze stopniem niepełnosprawności, posiadające przyznany zasiłek pielegnacyjny, opiekuńczy a także zasiłki dla osób, które się nimi opiekują.

Na podobnej zasadzie działa oczywiście KRUS, jednak jest on stworzony dla wybranej grupy osób, jak rolnicy. KRUS to nic innego jak Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zgodnie z prawem KRUS także jest jednostką organizacyjną, której celem jest zapewnienie ubezpieczenia społecznego, jednak dla konkretnej grupy, rolnikom. Zgodnie z ustawą do KRUS może być zapisany rolnik, ewentualnie jego domownicy. A kto właściwie jest rolnikiem? Pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje i co ważne prowadzi osobiście, na terenie Polski, gospodarstwo rolne. Jak już wcześniej wspomnieliśmy w KRUS może być także ubezpieczony domownik, jest to osoba, która ukończyła 16 lat, a co ważne musi pozostawać z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, ewentualnie może zamieszkiwać na terenie gospodarstwa.

Podsumowując powyższe porównanie odpowiedź jest jednoznaczna. Osoba, która jest rolnikiem, jednak utrzymuje się tylko z tego tytułu, bez problemu powinna zgłosić się do KRUS. To nie jest problem, więcej pytań nasuwa się gdy rolnik zakłada działalność gospodarczą, a także gdy zostaje wspólnikiem. W tym momencie ma on także szansę na ubezpieczenie w ZUSie.

Co jest korzystniejsze?

Teraz już wiemy, którą organizację wybrać, jednak pozostaje pytanie, co tak faktycznie jest korzystniejsze. ZUS czy trochę mniej popularny KRUS. Warto przeanalizować wysokość pobieranych składek, zapewne wszyscy doskonale wiedzą, że zobowiązanie płacone wobec KRUS jest dużo niższe.

W ZUS na składkę składa się ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne. Warto wspomnieć, że opcją dobrowolną jest ubezpieczenie chorobowe. Inaczej wygląda kwestia ubezpieczenia w KRUS, składki zawierają część emerytalno-rentową, wypadkową, chorobową oraz macierzyńską, ubezpieczenie zdrowotne. Jednak składka zdrowotna obliczana jest na podstawie ilości pełnych hektarów przeliczeniowych, wynosi ona 1 zł za każdy pełny hektar użytków rolnych. Można wywnioskować, że osoby, posiadające im większe gospodarstwo, tym ponoszą większe koszta, składki są wyższe.

Niestety z przywileju niższych składek w KRUS mogą skorzystać wyłącznie rolnicy, nikt poza nimi nie ma możliwości przenieść swoich składek z ZUS do KRUS.

Wybierz to co jest dla Ciebie lepsze

Czasy są bardzo skomplikowane, wymagające, dzisiaj każdy sam musi myśleć o sobie, o swojej działalności. Nic nie przychodzi z łatwością, ciężka praca nagradzana jest niższymi składkami, jednak czy jest to rozwiązanie idealne? Zapewne niejedna osoba skorzystała z możliwości wybrania niższych składek, jednak wciąż większość Polaków odprowadza swój podatek do ZUS. Nieważne na jakiej umowie pracuje, każdy musi w jakiś sposób zostać ubezpieczony.

Zatem co będzie dla Ciebie najlepsze? A może Ty masz szansę zdeklarować się do KRUS? Warto dobrze przeanalizować powyższe rozwiązania, wszystko wyjdzie po jakimś czasie w wysokości emerytury. Należy wspomnieć, że często ta emerytura z KRUS bywa niższa niż z ZUS, co spotyka się z oburzeniem wielu rolników. Praca na roli, w gospodarstwie wcale do tych łatwych nie należy, jednak praca w szpitalu czy też innej instytucji, która wymaga od człowieka poświęcenia także powinna być odpowiednio wynagradzana. Decyzja należy wyłącznie do ubezpieczanego, każde rozwiązanie będzie dobre na swój sposób, w każdej opcji znajdą się zarówno wady i zalety.

Istnieje także możliwość połączenia składek ZUS i KRUS, by otrzymać wspólną emeryturę, wszelkie informacje zdobędziemy w odpowiednich instytucjach. Rzetelnie otrzymane informacje dają nam możliwość skorzystania z pełnej oferty organizacji społecznych. Na koniec na pewno nie poczujemy się oszukani, a gdy przyjdzie czas ze spokojem odejdziemy na zasłużoną emeryturę. A zatem, która opcję wybierzesz? Co jest dla Ciebie przeznaczone? KRUS? ZUS?