Zaostrzono warunki otrzymania kredytów dla firm oraz kredytów konsumpcyjnych

  |   Kredyty i pożyczki, Porady

I kwartał 2019 roku to, to czas, kiedy zaostrzone zostały kryteria przyznawania kredytów firmowych oraz kredytów konsumpcyjnych. Możliwe są również zmiany dla kredytów hipotecznych. Tak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego. Jak wygląda w chwili obecnej sytuacja na rynku kredytów? Z raportu wynika, że I kwartał tego roku niesie za sobą zmiany, które zaostrzają politykę przyznawania kredytów dla przedsiębiorców. Mowa głównie o kredytach długoterminowych dla dużych firm. Zmienione na niekorzyść właścicieli firm zostały także niektóre warunki polityki kredytowania. Zwiększono na przykład marżę kredytu, w tym również dla kredytów, które są obarczone sporym ryzykiem, obniżono maksymalną kwotę danego kredytu i skrócono czas kredytowania.

Instytucje finansowe, jakimi są banki, zaostrzenie warunków przyznawania kredytów, tłumaczą wzrostem ryzyka na rynku kredytów. Dotyczy to zwłaszcza branży budowlanej. Zmianie uległy także narzędzia do oceny osoby, które ubiegają się o przyznanie kredytu

Zapotrzebowanie na kredyty nie uległo zmianie

Dane za I kwartał 2019 roku okazją, że nie doszło do załamania się popytu na rynku kredytowym. Nawet zaobserwowano wzrost kredyt krótkotgerminowych – mowa szczególnie o małych i średnich przedsiębiorstwach. Jest to związane z finansowaniem zapasów kapitału obrotowego oraz odpowiednio większym zapotrzebowaniem, jeśli chodzi o finansowanie inwestycji.

Dalsze zaostrzanie polityki udzielania kredytów dla firm

Oczekiwania na drugi kwartał 2019 roku mówią, że będzie kontynuowana polityka, która spowoduje zaostrzenie udzielania kredytów dla firm. Chodzi głównie o kredyty dla małych i średnich firm. Przewidywany jest także niewielki spadek popytu na kredyty firmowe. Mamy na myśli głównie kredyty krótkoterminowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Niewielki spadek ilości kredytów będzie zauważalny.

Jak podaje raport, który obrazuje rynek przyznawania kredytów hipotecznych za pierwszy kwartał tego roku, warunki w tej gestii nie ulegną zmianie. Chociaż niektóre elementy zostały lekko zmodyfikowane Instytucje finansowe, jakimi są banki, w niektórych sytuacji zwiększyły marżę dla siebie.

Wszystko to wynika ze wzrostu ryzyka, które wiąże się z przyszłą sytuacją gospodarczą w Polsce. NA drugim biegunie mamy polityką kredytową, która ulega pewnemu złagodzeniu. Dane mówią, o wzroście kredytów na zakup mieszkania.

Co z kredytami hipotecznymi? Zwiększony popyt na nie

Nie sprawdziły się prognozy, które mówiły o załamaniu się popytu dla kredytów hipotecznych. Poprawiła się sytuacja na rynku mieszkaniowym, dlatego Polacy częściej decydowali się właśnie na kredyty na kupno mieszkania. To dobry prognostyk na przyszłość. Poprawa ekonomiczna naszego kraju znalazła odzwierciedlenie w popycie na kredyty.

W II kwartale 2019 roku spodziewane są kolejne zmiany, które mają posłużyć zaostrzeniu polityki przyznawania kredytów. Mowa o kredytach na mieszkania. Niektóre banki, mimo tego faktu, spodziewają się wzrostu popytu. Tak wynika ze szczegółowego raportu, który analizuje sytuację kredytów w Polsce.

Stosunkowo niewielkie zaostrzenie warunków przyznawania kredytów konsumpcyjnych

Z raportu, który dotyczy kredytów w Polsce, wynika, że w kwartale bieżącego roku banku ponownie zaostrzyły warunki udzielania kredytów w celach konsumpcyjnych. Na przykład podniesione zostały koszty kredytów, zwiększono marżę kredytów i obniżono drastycznie maksymalną wartość kredytów.

Do tego typu działań przyczyniło się zwiększone ryzyko kredytowe w związaniu z przypuszczalną sytuacją gospodarczą Polski. Zaobserwowano także wzrost udziału kredytów, które są zagrożone spłatą. Mimo tego popyt na kredyty konsumpcyjne się zwiększył. Wynika to głównie z lepszej sytuacji gospodarczej Polski, z polepszenia się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz złagodzenie kryteriów przyznawania kredytów konsumpcyjnych. Banki nie zauważyły spodziewanego obniżenia się popytu na kredyty konsumpcyjne.

Kredyty gotówkowe – czym są? Jak je uzyskać?

Tego typu kredyty znajdziesz w ofercie banków. Czasami określa się je pożyczkami gotówkowymi lub kredytami konsumenckimi. Udzielane są przez banki i pozwalają zrealizować odpowiednie, wyznaczone przez Ciebie cele. Czasami zdarza się, że banki proszą o podanie celu, na jaki potencjalny klient chce przeznaczyć środki finansowe, otrzymane w przyszłości z kredytu gotówkowego. Jak mówi ustawa o prawie bankowym, kredyt gotówkowy udzielany jest na podstawie stosownej, pisemnej umowy. Mowa o kredytach gotówkowych na kwotę przynajmniej 1000 zł. Taka umowa wymaga wpłacenia przez kredytobiorcę określonej sumy kredytu wraz z odsetkami i prowizjami i marżami. To niezwykle ważne, aby spłacać kredyt gotówkowy na określonych zasadach. Ważna jest umowa z bankiem. Sytuację tę reguluje prawo bankowe. W przypadku gdy kredyt gotówkowy udzielony został w kwocie do 255 550 dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, na cele, które nie wiążą się z rozwojem firmy, wtedy taki kredyt będzie uznany za kredyt konsumencki.

Podsumowanie faktów

Teraz już wiesz, jak wygląda sytuacja na rynku kredytów w Polsce. Dlaczego banki zaostrzają politykę przyznawania kredytów. Często wynika to z sytuacji rynkowej. Na szczęście rynek kredytów w Polsce działa na zdrowych fundamentach. A Ty masz firmę i starasz się o uzyskanie kredytu? Dokładnie przeanalizuj swoja sytuacje. Wylicz maksymalne rat, na jakie możesz sobie pozwolić, nie rujnując swojego budżetu. Określ swoje dochody oraz wydatki. Kredyty są dla ludzi, lecz trzeba brać je z głową. Nie chcesz przecież wpaść w spiralę zadłużenia się, z której będzie Ci ciężko się wydostać. Mam nadzieję, że ten artykuł okazał się dla Ciebie pomocny i naświetlił sytuację w Polsce odnośnie kredytów różnego rodzaju na różne cele.