Sprawdzone sposoby na dofinansowania dla firm

  |   Dofinansowanie, Dotacje

Jesteś właścicielem firmy. Nie masz odpowiedniego wkładu własnego, dlatego od pewnego czasu szukasz alternatywnych źródeł dofinansowania dla Twoje przedsiębiorstwa. To ważne dla rozwoju własnej firmy. Pieniądze zainwestowane w Twój biznes mają się zwrócić. Takie są Twoje oczekiwania. Dlatego w tym artykule przedstawię Ci, o jakie dofinansowania możesz się starać, będąc przedsiębiorcą.

Dotacje z Urzędu Pracy

Przewidziane są dla osób fizycznych, które planują założyć własną działalność gospodarczą. Takie osoby mogą skorzystać z zastrzyku gotówki na otwarcie biznesu. Finansowego wsparcia udziela Powiatowy Urząd Pracy. Zasady, na jakich można otrzymać dofinansowanie, reguluje wewnętrzny regulamin. Jeśli dotąd pracowałam na etacie, lecz chcesz zmienić swoje życie, decydując się na otwarcie własnego biznesu, jak najbardziej możesz skorzystać z pomocy Urzędu Pracy. Warunki, jakie musisz spełnić, znajdziesz w placówce UP w Twoim regionie.

Dotacje unijne

Unia Europejska wspiera przedsiębiorców w Polsce. Możesz starać się o dotacje z Unii Europejskiej w takich dziedzinach jak: informatyzacja, nauka i edukacja, energetyka, badania i rozwój, turystyka oraz transport. Szczegóły znajdziesz w internecie na oficjalnej stronie, która opisuje zasady przyznawania funduszy unijnych. Każdego roku z dotacji unijnych korzysta wielu polskich przedsiębiorców. To pomaga rozwijać im firmy. Często takie firmy zwiększają następnie zatrudnienie.

Pożyczka lub kredyt na otwarcie działalności gospodarczej

Coraz popularniejszą praktykę wśród banków jest oferowanie kredytów lub pożyczek na start działalności gospodarczej. Niektóre banki oferują kredyty nowym firmom (nawet takim, które dopiero jeden dzień istnieją). Formalności można załatwić online. To spore udogodnienie dla osób, którym przeszkadza papierkologia. Gdy decydujesz się na wzięcie kredytu na rozpoczęcie biznesu, konieczny jest biznesplan, wpis do rejestru działalności gospodarczych. Czasami wymagane jest zaświadczenie o zabezpieczeniu kredytu. Wyżej wymienione dokumenty musisz okazać w banku. Istnieje również program rządowy o nazwie “Pierwszy biznes – Wsparcie na start”. Skierowana jest dla tych, którzy zdecydowali się otworzyć własną firmę.

Pomoc de minimis

Zasady, według jakich przydziela się środki w ramach minimis uregulowane są w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Idea polega na tym, że pomoc finansowa o małej wartości nie naruszy konkurencyjności oraz nie wywrze negatywnego wpływu na handel między państwami unijnymi. Owa pomoc może być udzielona na zasadzie dotacji, kredytu, pożyczki lub ulgi finansowej.

Fundusze pożyczkowe

Ich celem jest wsparcie finansowe z zewnątrz dla małych i mikro firm. Dotyczy ona tylko te przedsiębiorstwa, które niedawno rozpoczęły działalność i potrzebują pilnie pieniędzy na rozwój.

Środki otrzymywane z PARP

PARP to skrót od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Oferta skierowana jest dla osób, które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą lub dla osób, które mają już firmy, ale potrzebują pieniędzy na rozwój. Wsparcie finansowe odbywa się w ramach trzech filarów. Są nimi: start z biznesem, rozwój własnej firmy oraz reorganizacja działalności gospodarczej.

Dofinansowania w ramach funduszy Private Equity oraz Venture Capital

Fundusze venture capital są po prostu większymi firmami, które jednocześnie są podmiotami rynku kapitałowego. Inwestują one środki na różne projekty, które są w początkowych fazach rozwoju oraz są nastawione na duże ryzyko bankructwa. Gdy inwestor udzieli środków finansowych w ramach pomocy, wtedy oczekuje udziału w takiej firmie. Jeśli chodzi o fundusze private equity, mówimy o kapitale, który jest inwestowany w późniejszych etapach, gdy dana firma potrzebuje środków finansowych na restrukturyzację oraz unowocześnienie.

Aniołowie biznesu – na czym to polega?

Określenie to dotyczy z reguły osobę prywatną, która ma niezbędne doświadczenie w prowadzeniu biznesu. Tacy aniołowie wyszukują firmy, które mają oryginalne pomysły oraz chcą podzielić się wiedzą merytoryczną i doświadczeniem. W Zamian za wsparcie anioł biznesu otrzymuje udziały w firmie.

Czym są oraz na jakiej zasadzie działają inkubatory przedsiębiorczości?

Ta instytucja wspiera przedsiębiorczość. Kierowana jest głównie dla nowych firm. Z jej pomocy najczęściej korzystają młode osoby oraz studenci. Jest bardzo popularne rozwiązanie w Polsce. Coraz więcej młodych osób korzysta z tego typu wsparcia.

Czym jest finansowanie startupów?

Co prawda nie określono jeszcze, precyzyjnie czym są startupy. Najczęściej mówimy o młodej firmie, która ma pomysły z zakresu nowoczesnych technologii. Startupy zyskują na świecie coraz większą popularność. Młodzi przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na stworzenie startupu. W Polsce jest wiele instytucji, które pomagają finansować tego typu pomysły.

W tym artykule podzieliłem się z Tobą pomysłami na dofinansowanie własnego przedsiębiorstwa. Jak widać, możliwości jest wiele. Wpis ten traktuje o dziesięciu możliwościach wsparcia finansowego dla Twojej firmy. A Ty, drogi czytelniku, nosisz się z zamiarem otwarcia własnego biznesu? Jeśli tak, to możesz skorzystać z pomocy różnych instytucji, które pomogą Ci w początkach prowadzenia biznesu. Czasami warto wybrać takie alternatywne rozwiązanie. Szczególnie jest ono pożądane, gdy nie masz wystarczającego wkładu własnego na rozwój firmy. Dobrze przemyśl decyzję o założeniu biznesu. Znajdź branżę, w której chcesz zacząć działać. Stwórz biznesplan. Podejmij strategiczne decyzje w odniesieniu do długofalowego działania Twojej nowej firmy. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci zbudować własny biznes. Na otwarcie firmy najczęściej decydują się w Polsce osoby młode. Często studenci. To dla nich duża szansa na lepsze życie.