Podatki, które płaci przedsiębiorca w związku z prowadzeniem własnej firmy

  |   Porady

Osoby prywatne oraz przedsiębiorcy zobowiązani są do płacenia regularnie podatków. Danina na rzecz państwa jest obowiązkowa. Z tego artykułu dowiesz się, jak podatki płacą w Polsce właściciele firm.

Podatki muszą płacić wszyscy przedsiębiorcy. Wynika to z obowiązujących w Polsce przepisów. Podatki dochodowe zależna są od osiąganych przychodów danej firmy. Inne podatki płaci się w zależności od wybranej formy rozliczeń oraz majątku, jaki posiada dany przedsiębiorca.

Podatek dochodowy. Co trzeba o nim wiedzieć?

Jest to podatek bezpośredni. Jego wysokość zależy od dochodu, jaki uzyskuje przedsiębiorca. Wysokość tego podatku oraz termin zapłaty, zależą od wybranej formy rozliczenia tego podatku.

Skala podatkowa. Ile procent podatku trzeba zapłacić?

Jest to najczęściej wybierana forma płacenia podatków. W Polsce, w chwili obecnej, mamy dwie stawki. Są to 18 procent oraz 32 procent. Wynika to z przepisów o podatku dochodowym, które obowiązują od 2009 roku. Gdy zdecydujesz się na tę formę płacenia podatków, musisz wiedzieć, że podatek dochodu do wysokości 85 528 zł wynosi 18 procent, natomiast dochód, który przekroczy tę kwotę, jest opodatkowany stawką aż 32 procent. Jest jednak pewna korzyść. W takiej sytuacji podatek dochodowy można rozliczać wspólnie z małżonkiem. Chodzi o to, że jedna osoba osiąga dochód bardzo niski lub nawet zerowy, natomiast druga zarabia bardzo dużo.

Czym jest podatek liniowy? Kiedy możemy się na jego opłacenie zdecydować?

Wysokość podatku liniowego to 19 procent. Przedsiębiorca może oczywiście wybrać tę formę rozliczenia. Trzeba w takim wypadku mieć zarejestrowaną własną firmę. Podatku liniowego nie mogą płacić osoby prywatne. Wymaganiem jest prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzić działy specjalne w produkcji rolnej. Niestety, gdy właściciel firmy zdecyduje się na opłacanie podatku liniowego, nie ma wtedy zastosowania kwota wolna od podatku. Na wybór podatku liniowego decydują się najczęściej osoby, które zarabiają powyżej 85 tysięcy złotych w skali roku.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Jest to zryczałtowana forma płacenia podatku dochodowego. W takim względzie opodatkowany jest sam przychód. W tej sytuacji wykluczone jest tradycyjne płacenie podatku od dochodu. Przedsiębiorcy, którzy założą firmę, mogą skorzystać z ryczałtu. Wtedy ich przychód za rok poprzedni (biorąc pod uwagę rok podatkowy), nie może wynosić więcej jak 250 000 euro. Do wyliczenia stosuje się kurs, który ogłasza Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku. Gdy przedsiębiorca wybierze ten model rozliczeń podatku, wtedy obowiązuje go aż 8 stawek podatkowych. Wszystko zależ od danego profilu działalności gospodarczej, którą prowadzi. Wyróżnić trzeba 6 stawek podstawowych podatku. Są nimi: 3 procent, 5, 5 procent, 8, 5 procent, 12, 5 procent, 17 procent oraz 20 procent. Oprócz tego są jeszcze stawki 2 procent i 10 procent. Lecz są one rzadziej spotykane.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca prowadzi działalność, z której przychód jest opodatkowany różnorakimi stawkami, wtedy ryczał liczony od przychodu ewidencjonowanych, ustala się na zasadzie stawki odpowiedniej dla przychodów z wszystkich rodzajów działalności. Trzeba jednak spełnić warunek. Polega on na tym, że ewidencja przychodów prowadzona jest sposobem, który umożliwia szczegółowe określenie przychodów z wszystkich rodzajów działalności.

Warunkiem korzystania z karty podatkowej jest obowiązek comiesięcznego uiszczania stałej kwoty podatku do odpowiedniego urzędu. Podatek trzeba płacić do siódmego dnia każdego miesiąc. Płaci się go za miesiąc poprzedni. Wyjątkiem jest grudzień. Wtedy podatek płaci się do 28. dnia tego miesiąca. Kartę podatkową, jako model rozliczenia, mogą wybrać tylko te firmy, które działają w specyficznej, określonej działalności. Jak wspomniałem wcześniej, podatek nie płacić się od uzyskanych dochodów, lecz zależą od liczby zatrudnianych pracowników, konkretnego rodzaju działalności, którą się prowadzi oraz liczby mieszkańców danej gminy, w której działalność gospodarcza jest prowadzona. Niestety karta podatkowa ma również wady. Podatek trzeba płacić niezależnie od tego, czy zostały osiągnięte zyski. Problemem jest także ustalenie zdolności kredytowej. W tym względzie nie jest znana suma osiągniętych dochodów.

Podatek VAT – od usług i towarów. Ważne informacje

Państwo polskie uzyskuje niemal połowę dochodów właśnie z podatku VAT. To spory przypływ każdego roku do Skarbu Państwa. VAT jest podatkiem od tak zwanej wartości dodanej. Nakłada się go na usługę lub towary w każdym stopniu obróbki. Podatkiem obciążany jest nabywca. Rozliczenie podatku VAT polega na tym, że odlicza się od podatku z tytułu sprzedaży podatku, który został naliczony. Dlatego można rzec, że dla przedsiębiorcy podatek ten nie jest obciążeniem. Trzeba także wziąć pod uwagę fakt, że przepisy, które dotyczą podatku VAT, często się zmieniają. Dlatego właściciel firmy zobowiązani do monitorowania przepisów, które decydują o wysokości podatku od usług i towarów.

Na czym polega podatek od nieruchomości?

Nieruchomości są w Polsce opodatkowane. Wysokość tego podatku ustalana jest przez gminę. Wszystko zależy od położenia nieruchomości. Wtedy wysokość podatku może się różnić. Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, często wybierają zarejestrowanie firmy w miejscu, gdzie mieszkają. Wtedy trzeba głosić do gminy fakt, że prowadzi się w danej miejscowości firmę. Istnieje możliwości zmiany stawki podatku od nieruchomości. Jest to możliwe tylko i w sytuacji, gdy mieszkanie lub dom służą do celów prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Odpowiedziałem Ci wiele o podatkach, jakimi obciążeni są przedsiębiorcy w Polsce. Jakie podatki wyróżniamy, w jakich sytuacjach je płacimy oraz jak wysoka jest stawka danego podatku. Teraz będziesz już świadomym właścicielem firmy, który wie jaki model płacenia podatku wybrać i jak się z niego rozliczyć.