Pierwsze kroki w nowej firmie

  |   Porady

Jesteś nowo zatrudnionym pracownikiem a może to Ty jesteś pracodawca? Nieważne, która jesteś ze stron zapewne interesuje Cię postępowanie wobec osoby nowoprzyjętej.
W momencie gdy przedsiębiorca daje szansę komuś nowemu musi wypełnić wiele dokumentów. To nie tylko uścisk dłoni to także wszelakie formalności. Najważniejsza jest oczywiście umowa o pracę, na tym elemencie zależy obu stronom bez cienia wątpliwości.
Czy wiesz jak powinien postąpić Twój nowy szef? Kwestie papierowe to jedno a zakres obowiązków, siedziba firmy to całkiem odrębne tematy. W pierwszej kolejności nowy pracownik powinien zapoznać się z regulaminem pracy, zapewnić szkolenie BHP a także badania profilaktyczne. Zgłoszenie do ubezpieczyciela czy też odprowadzenie składek ZUS i podatku dochodowego to kolejne elementy.
Pracodawca ma do wykonania szefa czynności, które są przeprowadzane jednorazowo lub wielorazowo.

Czynności wykonywane jednorazowo

Na początek przyjrzyjmy się czynnościom, które pracodawca wykonuje tylko raz. Proces przyjmowania oczywiście rozpoczynamy od podpisania z nim umowy o pracę. W momencie gdy etap ten mamy już zakończony pracodawca z pracownikiem powinni udać się o krok dalej, tylko raz zapoznajemy pracownika ze strukturą prawa panującego wewnątrz przedsiębiorstwa. Tylko jeden jedyny raz pracownik dostaje pełna informację o warunkach zatrudnienia a także przeprowadzane jest wstępne szkolenie BHP oraz badania profilaktyczne.
Dokładne i staranne przedstawienie zasad zatrudnienia oraz każdego kolejnego elementu sprawia, że nasz nowy członek czuje się pewniej, wszystko co nowe przestaje mu być obce. Każdy element wprowadzania pracownika powinien zostać potwierdzony na piśmie.
Zapewne niejedna osoba zadaje sobie pytanie, czy jest na to jakiś określony czas? Prawo pracy reguluje, że informacje o warunkach zatrudnienia powinny zostać przedstawione do 7 dni od momentu zatrudnienia. Zebrane w całość informacje powinny wyjaśnić częstotliwość wypłaty wynagrodzenia, czas pracy, ilość urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi oraz co ważne długość okresu wypowiedzenia. Często na koniec jest to kwestia sporna, obie ze stron bywają rozżalone sposobem postępowania obu stron pracownika oraz pracodawcy.
Regulamin przedsiębiorstwa to magiczna księga, jednak nie wszystkie zakłady taki posiadają, w momencie gdy jego brak pracodawca ma obowiązek w informacji o warunkach zatrudnienia powinny znaleźć się także dane o czasie pracy w nocy, sposób w jaki pracownik potwierdza swoją obecność, a także jak zostaje przekazana informacja o nieobecności oraz sposób w jaki zostaje wypłacane wynagrodzenie. Nie tylko jak, ale także gdzie i kiedy.
Kwestie finansowe wyjaśnione czas przejść do szkolenia BHP. Pracodawca nie może dopuścić nowego pracownika do podejmowania czynności zawodowych bez odpowiedniego przeszkolenia. Podczas przeprowadzanego szkolenia pracownik uzyskuje informacje o przepisach jakie panują w zakładzie oraz zasadach i normach jakie obowiązują na danym stanowisku pracy. To jeszcze nie wszystko, wymagane są badania profilaktyczne, wstępne, które dopuszczają nowego pracownika do podjęcia czynności zawodowych.

Czynności wykonywane kilka razy

Czynności wielorazowo to całkiem odrębny temat. Pracodawca poprzez cały okres zatrudnienia zobowiązany jest do prowadzenia akt osobowych pracownika oparte działania są na ustawie Kodeksu Pracy. Warto zwrócić uwagę, szef, który nie zastosuje się do tego zobowiązania może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od tysiąca do 30 tysięcy złotych. Jednak to niejedyny obowiązek, nasz nowy pracodawca zobowiązany jest zgłosić swojego nowego pracownika do zakładu ubezpieczeń społecznych do ZUS i odprowadzać składki na obowiązujące ubezpieczenia. Ubezpieczenie to niejedyny element, dodatkowe opłaty dotyczą odprowadzania składek na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia. Informacje te przekazywane są pracownikowi w corocznym dokumencie PIT-11, jest to nic innego jak informacja, która mówi o wysokości uzyskanego dochodu w danym roku podatkowym.
WIele zasad i obowiązków, jednak to nie wszystko. Każdy pracodawca postępuje zgodnie ze swoim sposobem działania, jednak przepisy obowiązują wszystkich jednakowo. Czas wprowadzenia pracownika na stanowisko jest zależy od dobrej woli swojego przyszłego szefa. Szkolenia, wstępne informacje, pomoc kolegów z działu, a może dodatkowe kursy czy też szkolenia. Wszystko jest jasno i klarownie wyjaśnione na początku. Często ludzie rzucani są na głęboką wodę i sprawdzani, w jaki sposób radzi sobie nowy kandydat. Są to praktyki bardzo nieuczciwe wobec nowego pracownika, jednak często stosowane.
Czy i Ty jesteś nowym pracownikiem? Nie warto się obawiać nowych ludzi, współpracowników. Często zmiana stanowiska, posady wiąże się ze strachem o swoje możliwości, o akceptację innych. Każdy się boi, jednak jedni potrafią zapanować nad swoim lękiem inni niestety sobie nie radzą i borykają się z takimi problemami dość długo, z czasem stan ten powoli ustępuje. Człowiek z coraz większym doświadczeniem nabiera do pewnych spraw dużego dystansu, nie obawia się krytyki, ani uwag skierowanych bezpośrednio pod naszym adresem. Czy wciąż boisz się, że nie dasz sobie rady? Przed Tobą bardzo intensywny czas, każdy kiedyś zaczynał, był nowy, pierwszy. Wszystko szybko mija, a pierwsze niepowodzenia na pewno odejdą w niepamięć i nikt nie będzie nawet pamiętał, że kiedyś coś się wydarzyło. Dobre chwile warto pielęgnować, a co złe szybko wymazać z pamięci, by dalej piąć się wysoko na sam szczyt. Doświadczenie przychodzi z czasem, a nowy pracodawca często staje się świetnym kumplem. Nie wszystko musi się nam podobać, jednak nowy szef także ma bardzo dużo obowiązków, z którymi nie zawsze sobie radzi, a szczególnie wtedy gdy pojawia się ktoś nowy.