Dofinanasowanie

  |   Dofinansowanie, Dotacje, Kredyty i pożyczki, Porady

Dobry początek to często trudny początek. Na starcie prawie każdemu brakuje odpowiednich środków do realizacji swoich zadań. Brak odpowiedniego kapitału sprawia, że czujemy się sfrustrowani, a pożyczka czy też kredyt nie wystarczają, nie pokrywają nawet połowy zobowiązań. W tym momencie wielu osobom świta niejeden pomysł, dla wielu osób dobrym rozwiązaniem jest oczywiście zgromadzenie odpowiednie kwoty na koncie firmowym.

Unia Europejska Tobie też pomoże

Unia to skarbnica, wykorzystując jej zasoby niejeden kraj może starać się o różnego typu dofinansowania. Rozwój gospodarczy wspierany jest poprzez pięć funduszy unijnych. Z tej pomocy może skorzystać każdy kraj należący do Unii, wśród nich znajdziemy:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma on na celu zminimalizowanie różnic w poziomie rozwoju obszarów w Unii. To nie jedyny cel, jego działania charakteryzują się walką o wzmocnienie spójności gospodarczej, terytorialnej a także społecznej. Fundusz wspiera infrastrukturę, produkcję a także pomoc małym i średnim przedsiębiorcom.

Europejski Fundusz Społeczny jego działanie jest odmienne, ma na celu walkę z bezrobociem. Oferowane pieniądze przekazywane są na kształcenie oraz dają szansę na zatrudnienie większej liczby osób.

Fundusz Spójności skorzystać z niego mogą kraje członkowskie, których DNB czyli dochód narodowy brutto na mieszkańca nie przekracza 90 procent średniej w Unii Europejskiej. Działania prowadzone są w kierunku rozwoju infrastruktury transportowej oraz ochrony środowiska.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich fundusz ten wspiera rozwój obszarów wiejskich.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki wsparcie dla rybołówstwa.

Powyższe fundusze to niejedyna pomoc, Unia Europejska powołała cztery instrumenty finansowe. JASPERS oraz JASMINE, których celem jest finansowanie wsparcia technicznego dla dużych projektów związanych z infrastrukturą a także JEREMIE2 ma umożliwić dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz JESSICA2, która ma na celu pomoc obszarom miejskim.

Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z dofinansowania musi pokonać długą drogę, jednak warto. Daje to możliwość wsparcia na bardzo dużą skalę. Każdy projekt, który wykorzystuje Fundusze Europejskie podlega ocenie w kontekście zgodności z podstawowymi politykami, zrównoważony rozwój, równość szans a także społeczeństwo informacyjne.

To tylko niektóre programy, odrębnym działaniem jest także dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez urząd pracy. Pewien procent składek społecznych trafia do Funduszu Pracy, jest to jedno ze źródeł, które pomaga rozpocząć działalność gospodarczą. Dotacje z Funduszu Pracy oferowane są osobom bezrobotnym, które zarejestrowały się w urzędzie pracy. Jednak to niejedyny warunek, aby móc skorzystać z finansowej pomocy należy także wypełnić inne zobowiązania.

Każdy chciałby wykorzystać taką pomoc, jednak nie jest ona dla wszystkich, urzędy pracy często oferują inne formy zatrudnienia, jeśli z nich nie skorzystamy niestety nie będziemy mieć możliwości ubiegania się o dofinansowanie na rozwój działalności. Warunki są bardzo rygorystyczne, gdy nie spełnimy chociaż jednego kryterium niestety nasze dofinansowanie trafi do kogoś innego, a my będziemy musieli sobie radzić sami.

Kredyt bankowy i nie tylko

W momencie gdy niestety otrzymamy odpowiedź odmowną w związku z dofinansowaniem z urzędu pracy zostajemy spisani na straty i oszczędności musimy poszukiwać w innym miejscu. Oferta kredytów i pożyczek bankowych jest bardzo duża, jednak ogromne odsetki zniechęcają niejednego przyszłego przedsiębiorcę.

Banki prezentują dwa modele pożyczek, te zabezpieczone hipoteką oraz niezabezpieczone. Pierwszy z nich jest dużo bardziej korzystniejszy, kredytobiorca ma szansę otrzymać dużo większą pulę pieniędzy, jednak wszystko musi być poparte posiadaniem własnej nieruchomości. Nowe firmy często dopiero rozpoczynają swoją przygodę, z tego też powodu mogą nie posiadać na stanie czegoś pod zastaw.
Kredyt niezabezpieczony to pożyczka dużo mniejsza, niestety nie zawsze wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów rozwoju firmy.

W momencie gdy jesteśmy wytrwali z pomocą może przyjść Lokalny Fundusz Pożyczkowy, jest to nic innego jak dofinansowanie z samorządu. Inkubator Przedsiębiorczości to inicjatywa lokalna. Ma na celu wsparcie dla początkujących przedsiębiorców, młodzieży oraz studentów, a także pomoc podmiotom społecznym. Początki tych działalności nie były zbyt kolorowe, jednak ciągły rozwój sprawił, że dziś cieszą się one ogromną popularnością, a także rozwieje co pozwolił na pojawienie się inkubatora technologicznego mającego za zadanie tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie konkurencyjności.

Poszukaj czegoś dla siebie

Form dofinansowania na rynku jest dużo więcej, jednak młodzi przedsiębiorcy nie zawsze są zorientowani w temacie. Często praca pochłania cały czas, gdzie nie ma szans na zgłębienie wiedzy z zakresu dofinansowania, nie jest to zbyt dobre, młody właściciel firmy traci bardzo dużo. Z powodu zbyt dużego zadłużenia nie daje rady pozbierać wszystkiego w całość i nowo powstała działalność zostaje zamknięta, brak perspektywy na lepsze jutro. Własna firma to jakby małe dziecko, uczy się siadać, raczkować a na końcu dopiero wstaje i chodzi, chociaż często nie ma pełnej stabilizacji, pojawia się niepewność oraz upadki i wzloty.

Nie warto się poddawać, każdy upadek może być amortyzowany, nie zawsze trzeba spaść z wysoka czasem po prostu nie jest to niewielkie potknięcie spowodowane brakiem wiedzy czy też doświadczenia, które posiadają duzi przedsiębiorcy charakteryzujący się znaną marką, a co za tym idzie także zasobniejszym portfelem. Daje to możliwość lepszej reklamy, wsparcia z różnych stron.